Vibrant Indiadag 22 oktober 2012 Nyenrode

Op deze bijzonder interessante dag zijn er door verschillende India deskundigen, waaronder dhr Niehe, lezingen gegeven over zaken doen in India. DVI heeft op deze dag het onderwerp “outsourcing naar India” belicht.
De belangstelling was overweldigend en er volgende vele afspraken voor verdere informatie. Niet alleen informatie verstrekking maar vele ondernemers zoeken ook via de weg van “outsourcing” naar mogelijkheden voor afzet op deze snel in ontwikkeling zijn de markt met zijn ca 1.200 miljoen inwoners.
Nieuwe projecten zijn opgestart en worden vanuit Pune nauw gezet gevolgd. Projecten niet alleen in de machinebouw maar ook in de medische sector kunnen mogelijk ook voor afzet in India interessant zijn. Dit is dan ook het speerpunt voor het volgende bezoek medio januari.